Naše služby

Konzultace a poradenství

- Konzultace problémů
- Analýza rizik a povinností plynoucích z GDPR
- Návrh plánu aktivit a činností vedoucích k dosažení souladu s GDPR

Kontrola, revize a příprava smluvní dokumentace

- Souhlasy se zpracováním osobních údajů 
- Zaměstnanecké smlouvy 
- Smlouvy se zpracovateli osobních údajů  
- Smlouvy s dodavateli nebo odběrateli 
- Všeobecné obchodní podmínky
- Aplikace
- Jiné smlouvy a dokumenty

Organizační, metodická a technická opatření

- Návrh změn procesů pro pořizování, změny, odstraňování a přenos osobních údajů
- Návrh procesů pro identifikaci a hlášení incidentů bezpečnosti osobních údajů dozorovému orgánu
- Návrh interních předpisů a metodických pokynů pro zpracování osobních údajů
- Návrh technických opatření v souladu s GDPR 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

- Zajištění komplexních služeb externího pověřence pro ochranu osobních údajů.
- Monitorování souladu zpracování údajů s GDPR
- Zvyšování odbornosti pracovníků zapojených do zpracování údajů 
- Provádění interních auditů 
- Řízení agendy interní ochrany dat
- Spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Školení a kurzy

- Individuální školení pro Vaši firmu nebo instituci, díky němuž se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů a získáte know-how, jak zavést GDPR do Vaší organizace.

Jiné

- Máte zájem o službu, která v naší nabídce není uvedena, neváhejte nás kontaktovat.


NEZÁVAZNÉ NACENĚNÍ SLUŽEB